THE DAMAS BANDUNG 

The Journey Will Continue

  • Kacapi Suling
  • -
  • SEKAR 1
00:00 / 00:00

PLAY MUSIC

DAMAS adalah perkumpulan mahasiswa dan mahasiswi Bandung pada tahun kejayaan nya pada masa sekitar tahun 1968. 

 

DAMAS BANDUNG merupakan singkatan dari Daya Mahasiswa Bandung.

 

From Wikipedia:

Daya Mahasiswa Sunda nya éta organisasi mahasiswa Sunda nu diadegkeun di Bandung tanggal 14 Oktober 1956. Pupuhu munggaranna nya éta Hidayat (Hidajat) Wiradikarta. Tujuanna nya éta sangkan pamuda Sunda “ngangkat harkat darajat Ki Sunda pikeun kajembaran bangsa Indonesia”. Teu ngabogaan “pretensi sukuisme, iwal ti mangrupa motivasi nu luhung inteléktual Sunda pikeun ngagelarkeun generasi séké sélér Sunda sina aub dina perjuangan jeung pangwangunan geusan nanjeurkeun bangsa katut nagara”[2][1]
Ti taun 1967, dibentuk pangurus puseur jeung pangurus cabang nu dipilih dina rapat anggota. pangurus cabang aya di daerah tingkat II di Jawa Barat jeung di DKI Jakarta. Pangurus puseur aya di Bandung nu kantorna babarengan jeung Cabang Kodya Bandung, Jalan Lengkong Besar 67, Bandung. Pangurus Puseur dipilih ku wakil-wakil cabang dina rapat nu disebut Sawala Luhung. Lilana kapangurusan dua taun. Nu munggaran kapilih jadi Pupuhu Pangurus Puseur nya éta Mumu Sutisna (1967-1969). Alumni mimitina kagabung dina Korps Pangaping DAMAS, tapi taun 1999 diganti jadi Korps Alumni DAMAS, disingget jadi KADAMAS.[1]

 

Here are the current link for DAMAS BANDUNG you can find :

 

http://damas.or.id/index.php/beranda

 

Here are the current link for social media for DAMAS BANDUNG that you can find :

 

https://twitter.com/damasbandung